Spis treści - Sterbox

STERBOX
Przejdź do treści

Spis treści

Zasoby
Sterbox WZTC i WZTD. Spis treści wszystkich instrukcji i pomocy.

 1. Jak wygląda Sterbox? Wymiary, sposób montażu itd.
 2. Zaciski Sterboxa.
 3. Zasilanie.
 4. Podłączenie do sieci LAN, hasła.
 5. Podłączanie do portów cyfrowych urządzeń wejściowych i wyjściowych. Port cyfrowy to taki który obsługuje dwa stany np.: włączony, wyłączony. Do tych portów podłączamy przyciski, "krańcówki", włączniki, LEDy, przekaźniki itp. W RaT16 podłaczenie jest analogiczne.
 6. Podłączanie do portów analogowych. Do portów analogowych podłaczamy sygnały z czujników analogowych: temperatury, wilgotności, prądu, napięcia itd. Sygnał analogowy charakteryzuje się tym że może przyjącć dowolną wartość z akceptowanego zakresu napięć. Dla Sterboxa to od 0V do 3,3V. W RaT16 możemy podłączyć do portów analogowych wartości analogowe lub (przełączane są wtedy w specjalny tryb) czujniki cyfrowe.
 7. Port szeregowy RS-485.
 8. Podłączenie modułów rozszerzających.
  1. Moduł RaT16 : 16 portów cyfrowych z mozliwościa użycia jako wyjścia analogowe PWM, 3 porty analogowe lub do cyfrowych czujników wartości analogowych, port szeregowy RS485 dający możliwość DMX512.
  2. Moduły RaT8: 8 portów cyfrowych. RaT8Wg - tylko 8 wejść, RaT8OC - wejścia i wyjścia, RaT8NO - przekaźniki na wyjściach.
  3. Moduły Raklaw: do zbudowania magistrali 2 przewodowej do klawiatur dotykowych RaTacz.
 9. Jeśli zabraknie miejsca na szynie - użyj łącznik CRR.
 10. Jaki adres IP ma Sterbox? Znajdź go w sieci. Uwaga: gdy zapora sieciowa spyta o pozwolenie na działanie Sterbox_Scan.exe - pozwól!
 11. RaEZN: Pomocnik w instalacji - zabezpieczenie zasilania, rozdzielenie zasilania, wskaźniki stanu - LED, konwertery sygnału analogowego 0-10V, zasilacze 5V i 3V, wzmacniacz prądu do LED.

Ustawienia Sterboxa WZTC i WZTD.

 1. Zasilany, podłączony do LAN. Fabryczny adres to 192.168.0.177 hasło ustawień (wejście w ustawienia - prawy dolny róg przeglądarki - koła zębate) to "abcd". Zmiany adresu, hasła, ustawienie godziny Ustawieniach generalnych.
 2. Dostęp do poszczególnych ustawień Sterboxa z menu.
 3. Makrocela. Logika Sterboxa - programowanie działania poprzez ustawianie i łączenie Makrocel. Łączenie makrocel, połączenia: Łączymy je obwodami cyfrowymi i analogowymi.
 4. Makrocele do komunikacji z fizycznym otoczeniem:
  1. Porty cyfrowe wejść i wyjść. Wyjścia przekaźnikowe. Porty cyfrowe wejść i wyjść OC. A gdy mamy RaT16 , RaT8-v3 lub RaT8.
  2. Porty analogowe. Dołączenie w Sterboxie WZTC i WZTD, w RaT16: porty analogowe przełączane na porty do czujników cyfrowych DHT i DS18B20. Wyjścia RaT16: DMX i PWM.
  3. Terminal porty cyfrowe, np.: do RaME5ar
  4. Włącznik dotykowy Ratacz.
  5. Napędzamy silnik krokowy.
  6. Odbieramy i nadajemy do portu szeregowego RS-485. Również w standardzie MODBUS. Parametry portu szeregowego ustawiamy w Ustawieniach generalnych.
 5. Ekran przeglądarki:
  1. Organizacja ekranu w przeglądarce.
  2. Klawisz na ekranie, kliknięcie zmienia stan obwodu cyfrowego, a wygląd klawisza pokazuje stan obwodu cyfrowego. Zmiana wyglądu klawisza przy użyciu klasy CSS. Teksty w klawiszu.
  3. Grafika na ekranie, wybór obrazka. Tło ekranu.  Kliknięcie na obrazku zmienia stan obwodu cyfrowego, a stan obwodu wejścia zmienia obrazek na inny.
  4. Wyświetlanie grafiki uzależnionej od stanu 8 wejść (lub mniejszej ilości) wejść cyfrowych.
  5. Teksty, Nadajnik tekstu: zmiana wyglądu tekstu dokonana deklaracją klasy CSS, wpisanie do tekstu wartości analogowej -> załadowanie do zmiennej, wyświetlenie zmiennej w tekście.
  6. Grafika pokazująca wartość analogową - miernik analogowy.
 6. Przetwarzanie sygnałów cyfrowych - bramki. Gdy chcemy sygnał cyfrowy uzależnić od warunków (czyli od innego syganłu cyfrowego) należy go bramkować i do tego służą bramki.Bramki znajdują się na każdym wejściu i wyjściu makroceli (oprócz tych bramek które możemy ustawić w ciele makroceli.
 7. Przetwarzanie sygnałów cyfrowych - przerzutniki. Gdy impuls ma włączać a następny wyłączać użyjmy przerzutnika. Taki przerzutnik również można ustawić na każdym wejściu i wyjściu makroceli (oprócz tych bramek które możemy ustawić w ciele makroceli. Również w zespołach przerzutników mozna przechowywać stan sygnału lub sygnałów cyfrowych: zatrask , pamiętać gdy nie ma prądu, przesuwać zawartość.
 8. Przetwarzanie sygnałów cyfrowych - monostabilny przerzutnik. Impuls na wejście i odmierza czas.
 9. Przetwarzanie sygnałów cyfrowych - liczniki. Zliczamy impulsy, liczniki binarne z porównywaniem wartości i programowane. Zliczanie dokonywane w rejestrze - można go wyświetlić lub przeliczać.
 10. Przetwarzanie sygnałów cyfrowych - układy kombinacyjne, dekodujemy stan binarny z paru sygnałów cyfrowych, Wybieramy sygnał cyfrowy do dalszego przesłania, zamieniamy wartość z ośmiu sygnałów cyfrowych na dowolną ustawioną wartość na ośmiu sygnałach cyfrowych wyjściowych.
 11. Przetwarzanie sygnałów cyfrowych - zamiana 8 sygnałów cyfrowych z wejść na zmienną i odwrotnie: przetwornik zmiennych.
 12. Zmienna liczbowa, zmienna tekstowa: w Sterboxie zmienna liczbowa zapisywana literą "z" i liczbą indeksu od "0" do "63". Interpretacja wartości w zależności od użycia do: licznika, napięcia, temperatury, pomiaru czasu, godziny w ciągu doby. Zmienna tekstowa zaczyna się od litery "t" i liczby w zakresie od 0 do 63.
 13. Odbiornik tekstu: włącz lub wyłącz ciągiem znaków (tekstem) odebranym z RS485, e-mail.
 14. Obróbka zmiennych - formuły: obliczenia, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Iloczyn, suma logiczna. Porównywanie warunków. Użycie zmiennych liczbowych i tekstowych. Zmienne tekstowe, łączenie, wycinanie, zamiana. Wysyłanie nadajnikiem tekstu na ekran, majlem, (email), jako rozkaz MODBUS,portem szeregowym RS485, jako pakiet na ethernet, do zdarzeń uzytkownika (pamietanych w pamięci FLASH).
 15. Status Sterboxa - Sygnały resetu, informacja o stanach alarmowych.
 16. Czas - Zegary godzinowe, dobowe i miesięczne (kalendarz): włącz i wyłącz na zadany okres czasu.
 17. Czas -zegar astronomiczny: podaj zachód i wschód słońca w określonej lokalizacji geograficznej, skoryguj ten czas. Wscody i zachody cywilne.
 18. Przetwarzanie sygnałów analogowych - bufor analogowy: do oddzielenia sygnałów (potrzebujemy sygnału o innej nazwie niż pierwotna.
 19. Przetwarzanie sygnałów analogowych - wzmacniacz operacyjny: dodaje, odejmuje mnoży, dzieli wartość analogową.
 20. Przetwarzanie sygnałów analogowych - wzmacniacz korekcyjny: przelicza nieliniowo wartość analogową.
 21. Przetwarzanie sygnałów analogowych, wybieranie spośrod wartości analogowej lub wysyłanie wartości na wyjście: multiplekser analogowy i demultiplekser analogowy.
 22. Przetwarzanie sygnałów analogowych, porównywanie wartości analogowej z zadaną wartością - wynikiem jest sygnał cyfrowy: komparator (wartość mniejsza lub większa) lub komparator okienkowy (wartość mieści się w zakresie od - do). Wskaźnik analogowy nie tylko wyświetla graficznie wielkość sygnału analogowego ale również dokonuje porównania w zakresach, efektem jest wysterowanie wyjść cyfrowych.
 23. Przetwarzanie sygnałów analogowych, wpis wartości do zmiennej: przetwornik "A/C" i odwrotnie zmienną zamienia na wartość analogową: przetwornik "C/A".
 24. Przetwarzanie sygnałów analogowych: gradient: jaka jest tendencja sygnału analogowego? Malejąca? Wzrastająca? Jak szybko zachodzi zmina sygnału analogowego?
 25. Przetwarzanie sygnałów analogowych: zamiana trzech wartości analogowych w sygnał analogowy RGB. Po to aby zaoszczędzić wejścia i wyjścia i na ilości sygnałów.
 26. Zadawanie sygnału analogowego - potrzebujesz konkretnej wartości sygnału analogowego - użyj zadajnika.
 27. Automatyka: Pogoda - odbierz prognozę i steruj.
 28. Automatyka: steruj roletą, żaluzją, bramą przy pomocy wyspecjalizowanej makroceli. Home automation.
 29. Automatyka: steruj włączaniem i wyłączaniem z ograniczeniem czasowym i automatycznym przedłużaniem tego czasu przy pomocy wyspecjalizowanej makroceli. Home automation.
 30. Automatyka: steruj włączaniem i wyłączaniem wieloma odbiornikami (żyrandol) lub jasnością (schematy oświetlenia) przy pomocy wyspecjalizowanej makroceli. Home automation.
 31. Automatyka - sterownik dostępu: autoryzacja otwierania drzwi, bramy itd. Jednorazowe otwarcie drzwi przez podanie hasła (kod do wybrania klawiaturze, SMS autoryzujący). Odliczanie czasu korzystania z pomieszczeń lub obiektu Home automation.
 32. Automatyka budynkowa, automatyka domowa - prościej nie można. Makrocele Pokój, Dom, Ogród.

Przydatne informacje na temat:

 1. Podłączanie przewodów, manipulacje przy Sterboxie, modułach rozbudowy i urządzeniach zasilanych prądem elektrycznym.
 2. Jak wykonać instalację okablowania w domu?
 3. Przykłady podłączeń: właczników, oświetlenia, rolet.
 4. Co oznacza migająca lampka w Sterboxie?
 5. Jak zmienić firmware Sterboxa? Jak załadować własne strony (do wyświetlenia w przeglądarce) sterowania? Jak załadować obrazki? Jak zachować ustawienia Sterboxa?
 6. RaEZN: Pomocnik w instalacji - zabezpieczenie zasilania, rozdzielenie zasilania, wskaźniki stanu - LED, konwertery sygnału analogowego 0-10V, zasilacze 5V i 3V, wzmacniacz prądu do LED.
 7. Jeśli zabraknie miejsca na szynie - użyj łącznik CRR.
 8. Czym zmierzyć temperaturę? Czujnik RaCzTa2.
 9. Jak podłączyć sterownik DMX?
 10. Jak podłączyć urządzenie, zasilacz sterowany PWM?
 11. Gdzie kupić?
Wróć do spisu treści