Program Sterbox.exe

Program służy do:

Instalacja programu Sterbox.exe

Program do pobrania ze strony producenta. W postaci archiwum które należy wypakować do wcześniej utworzonego folderu np: c:\sterbox.
W archiwum znajdują się program oraz skróty do poszczególnych funkcji programu:
Jak stworzyć skróty do poszczególnych funkcji?
1. Otwieramy folder z plikiem Sterbox.exe 2. Klikamy prawym klawiszem myszy na pliku 3. Z menu wybieramy Utwórz skrót 4. Klikamy prawym klawiszem na skrócie, wybieramy Właściwości
5. W linii "Element docelowy" na końcu dopisujemy spację, myślnik i literę funkcji np: -u dla uaktualnienia. Zatwierdzamy OK. 6. Zmieniamy nazwę skrótu klikając prawym klawiszem myszy i wybierając Zmień nazwę.
Jakie przyrostki należy użyć?
  • wirtualny Sterbox, - brak
  • konfiguracja wirtualnego Sterboxa, -k
  • aktualizacja, -u
  • zasoby, -r
  • ustawienia -b

Aktualizacja oprogramowania fabrycznego.

Po pierwsze: archiwizujemy dotychczasowe ustawienia. Po drugie: sprawdźmy czy czy potrzebujemy aktualizacji. Tylko niektóre aktualizacje są wprowadzone w celu naprawienia błędów. Większość dodaje nowe możliwości Sterboxowi lub całkowicie zmienia jego możliwości na nowe. Gdy posiadamy Sterboxa który dobrze spełnia swoje zadanie, być może nie warto go aktualizować. Aktualizacja może powodować że będziemy musieli Sterboxa od nowa zaprogramować ręcznie!

Aktualizacja

1. Uruchamiamy program Sterbox.exe z parametrem -u

2. Założyć zworę: 
gdy obrócimy Sterboxa złączem 16 stykowym do siebie, po jego lewej stronie zobaczymy kołki stykowe kołki stykowe zwory wygadają tak: wygląd zwory zakładamy zworę na najbliższe zielonemu złączu styki, pionowo: złacze z założoną zworą
UWAGA: w czasie zakładania zwory możemy przez przypadek uszkodzić Sterboxa elektrycznością statyczną. Aby tego uniknąć wystarczy prosta rzecz: najpierw dotknijmy odizolowanego przewodu masy od zasilania Sterboxa!

3. Podać adres Sterboxa:

Ustawienia jak w Sterboxie w Ustawieniach generalnych Port TCP to Port Ster.

4. Klikamy klawisz Połącz i sprawdź Sterboxa. Możliwe komunikaty:
  • Wyszukuję Sterboxa - proszę czekać.
  • Nie można wykryć Sterboxa - proszę sprawdzić wpisane ustawienia adresu, podłączenie Sterboxa do sieci, jego zasilanie.
  • Brak zwory zezwalającej na programowanie 
  • Wybierz język - proszę wybrać język.
  • Sterbox gotowy do aktualizacji - 5. nacisnąć klawisz Aktualizuj.

W czasie trwania całej operacji nie można odłączać Sterboxa od sieci i zasilania. Należy również zadbać aby komputer nie zawiesił swojego działania. Przerwa w aktualizacji czasami może doprowadzić do awarii. Najpierw proszę powtórnie przeprowadzić aktualizację. Gdy Sterbox nie podejmuje działania, niestety pozostaje odesłanie do serwisu.

Zakończenie: nie zapomnijmy zdjąć zwory.
Uwaga: ustawienia Sterboxa mogą zostać takie jakie były lub może nie być żadnych sensownych ustawień (gdy poprzednia wersja była odległa). Wgraj ustawienia z pliku.

Ładowanie do Sterboxa plików graficznych i stron użytkownika.

Do Sterboxa można załadować własne strony HTML i pliki graficzne w formacie GIF.
Strony HTML będą widoczne poprzez wywołanie adresu Sterboxa z dodana nazwą strony np: dla pierwszej strony: 192.168.0.177/u1.cgi. Obrazy można wykorzystać we wskaźnikach i własnych stronach.

1. Uruchamiamy program z przyrostkiem -r
2. Zakładamy zworę:
gdy obrócimy Sterboxa złączem 16 stykowym do siebie, po jego lewej stronie zobaczymy kołki stykowe kołki stykowe zwory wyglądają tak: wygląd zwory zakładamy zworę na najbliższe zielonemu złączu styki, pionowo: złacze z założoną zworą
UWAGA: w czasie zakładania zwory możemy przez przypadek uszkodzić Sterboxa elektrycznością statyczną. Aby tego uniknąć wystarczy prosta rzecz: najpierw dotknijmy odizolowanego przewodu masy od zasilania Sterboxa!

3. Podajemy adres Sterboxa 4. Podajemy pliki do załadowania, dla HTML: Strona , dla obrazów: Grafika Jeśli chcemy jakiś plik skasować naciskamy X Po wskazaniu plików klikamy Załaduj zasoby. Nie należy w trakcie ładowania w jakikolwiek sposób go przerywać.  Pamiętajmy o ograniczeniu wielkości ładowanych plików do wskazywanej wartości.Zakończenie: nie zapomnijmy zdjąć zwory.

Archiwizacji ustawień Sterboxa. Ładowanie ustawień z pliku do Sterboxa.

Konfiguracja Sterboxa może być zapamiętana i następnie do niego załadowana.
Archiwizacja.
1. Uruchamiamy program z przyrostkiem -b
2. Podajemy adres Sterboxa 3. Archiwizujemy ustawienia Sterboxaprogram zapisze więcej plików niż jeden, najlepiej zachowajmy je w specjalnie utworzonym folderze.

Ładowanie ustawień do Sterboxa.

1. Uruchamiamy program z przyrostkiem -b
2. Zakładamy zworę:
gdy obrócimy Sterboxa złączem 16 stykowym do siebie, po jego lewej stronie zobaczymy kołki stykowe kołki stykowe zwory wyglądają tak: wygląd zwory zakładamy zworę na najbliższe zielonemu złączu styki, pionowo: złacze z założoną zworą
UWAGA: w czasie zakładania zwory możemy przez przypadek uszkodzić Sterboxa elektrycznością statyczną. Aby tego uniknąć wystarczy prosta rzecz: najpierw dotknijmy odizolowanego przewodu masy od zasilania Sterboxa!

3. Podajemy adres Sterboxa 4. Ładowanie ustawień do Sterboxa Gdy nie chcemy załadować któregoś z plików, w oknie wsakazywania pliku kliknijmy anauluj. Ten rodzaj pliku się nie załaduje.program spyta się o kolejne pliki do załadowania.
UWAGA:  
Jeśli dotychczasowe ustawienia mają pozostać (sieci LAN  i hasła)  kliknij NIE ! Zawartość okienka może być różna od pokazanej.

Stąd możesz pobrać plik z ustawieniami fabrycznymi Sterboxa, plik z ustawieniami w którym wszystkie makrocele są puste, plik z pustymi zmiennymi. Jeśli pliki się wyświetlają zamiast zapisywać, proszę kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać "Zapisz element docelowy...."  (zależnie od przeglądarki polecenie będzie inne ale o podobnym brzmieniu).

Zakończenie: nie zapomnijmy zdjąć zwory.

Wirtualny Sterbox.

Z tej aplikacji można sterować i obserwować dowolną ilośc Sterboxów.

Konfiguracja.

Uruchomienie z przypisem -k.
Nowo zainstalowany program pokazuje puste okno.
1. Podwójne kliknięcie otwiera przybornik narzędziowy
2. Z otwartego przybornika przeciągamy myszą potrzebny element na okno programu. 
3. Element pokazywany przerywaną linią umieszczamy pojedynczym kliknięciem. Podwójne kliknięcie na położonym elemencie przywraca możliwość przemieszczenia go.
4.  Pojedyncze kliknięcie otwiera edycję właściwości elementu.
5. Podwójne klikniecie z przytrzymanym klawiszam Ctrl pozwala zmienić rozmiary elementu.

Rodzaje elementów:
Włącza lub wyłacza obwód cyfrowy Sterboxa.
Pokazuje stan obwodu cyfrowego.
Wyświetla wartość obwodu analogowego.
Umieszcza tekst.
Zadaje wartość do obwodu analogowego.

Parametry elementów, Przycisk sterujący:
1. Adres Sterboxa którego przycisk dotyczy.
2. Port sterowania w powyższym Sterboxie.
3. Hasło powyższego Sterboxa.
4. Obwód w Sterboxie którym steruje przycisk.
5. Sposób działania: kliknięcie powoduje: a)włączenie, b) wyłączenie, c) zmianę na stan przeciwny.
6. Obwód którego stan będzie pokazywał przycisk.
7 i 8. Obrazy które będzie wyświetlał przycisk pokazując stan obwodu z pkt 6.
9. Okres czasu pobierania stanu obwodu z pkt.6.
10. Napis na przycisku (gdy pokazuje obrazy z pkt. 7 lub 8 może byc niewidoczny).
UWAGA: w Sterboxie obwód, którym steruje przycisk, może zawierać tylko wejścia (omówienie problemu)! Poniżej przedstawiono sposób realizacji:

Przedstawienie schematyczne:

Ustawienia w Sterboxie: